TradeMilk | Europejskie Skarby MleczneTradeMilk | Europejskie Skarby Mleczne

Mleko jest jednym
z najcenniejszych surowców

Przetwory mleczne produkowane w Unii Europejskiej to różnorodna,
wysokiej jakości oferta pochodzącą od uznanych producentów

Mleko i jego przetwory są
zalecane w codziennej diecie

Europejskie wyroby mleczarskie cenione są przez konsumentów za wysoką jakość.
Producenci poddawani są ścisłej kontroli na wszystkich etapach
procesów produkcji i łańcucha dostaw.

Mleko w proszku

Mleczka smakowe i jogurty

Sery dojrzewające

Polska - kraj mlecznych skarbów

Czytaj więcej

Informacje o programie

Celem programu TRADE MILK jest promocja wybranych produktów mleczarskich i umocnienie ich pozytywnego wizerunku w Chińskiej Republice Ludowej.

Grupa docelowa programu to przede wszystkim odbiorcy pośredni: dystrybutorzy, przedstawiciele sieci handlowych, hurtownicy oraz przedstawiciele mediów.

W ramach programu zaplanowano m.in. udział w najważniejszych targach na terenie Chin, spotkania B2B w ramach misji gospodarczych oraz działania skierowane do przedstawicieli mediów. Kampania finansowana będzie z trzech źródeł – przy wsparciu Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Funduszu Promocji Mleka.

Czytaj więcej

Partnerzy

Polska Izba Mleka jest największą w Polsce organizacją branży mleczarskiej. Zrzesza największych w Polsce producentów i przetwórców mleka. Polska Izba Mleka jest strategicznym partnerem instytucji krajowych, unijnych i agend rządowych działających na rzecz rozwoju mleczarstwa.

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka zrzesza ponad 9 200 członków - hodowców indywidualnych, gospodarstwa państwowe, spółki Skarbu Państwa i prywatne, gospodarstwa spółdzielcze i dzierżawione. PFHBiPM działa w zakresie podejmowania strategicznych działań związanych z hodowlą bydła i produkcją mleka.

Czytaj więcej

Logo

从2018年起乳制臻品项目由牛奶推广基金资助。

Od 2018 roku projekt jest finansowany że środków Funduszu Promocji Mleka.